Jaké budou Vaše žně 2016? Část II.

PERARD, to jsou HI-TECH překládací vozy

Vážení přátelé, smyslem těchto zamyšlení ze série krátkých článků „Jaké budou Vaše žně 2016?“ je řešení problémů dnešní doby, problémů sklizně a situace v českém zemědělství. Dnes se podíváme na způsoby ochrany a zlepšování zdravotního stavu toho nejcennějšího, co máme -půdy. Všichni jsme si vědomi nevyčíslitelné hodnoty, kterou pro nás půda představuje. Bez ní jsou nám všechny moderní stroje a technologie k ničemu, proto je potřeba věnovat půdě nadstandardní péči.

12345

Když se před několika lety objevily v České republice první pásové traktory, nikdo netušil, jak obrovský rozmach tohoto technického řešení bude následovat. Po pásových traktorech následovaly pásové sklízecí mlátičky, které zaznamenaly obrovský boom několik málo let zpátky, kdy jsme bojovali v obtížných podmínkách tzv. mokrých žní. Dnes jezdí na českých polích několik stovek strojů s pásovými podvozky. Není divu vzhledem k přínosům, které pásové podvozky mají a jakou službu prokazují naší půdě.

 

Kam směřuje vývoj a jaká bude budoucnost?

Z pohledu sklizně nás v několika příštích letech čeká ještě více znatelnější rozdělení polní a silniční přepravy. Zvětší se podíl kamionové dopravy z pole do skladu a hlavní roli pro převoz sklizeného materiálu od kombajnů ke kamionům převezmou ve větší míře překládací vozy. Přeprava sklizeného materiálu od kombajnů je vzhledem ke způsobu, hmotnostem a mnohonásobnému počtu jízd po poli tou, která půdu utužuje nejvíce.

Aby byl boj proti utužení půdy opravdu smysluplný, musí celá technologická linka být sjednocena. Proto mít pásový traktor anebo kombajn doplněné jinými stroji s kolovým podvozkem není 100 % řešení v boji proti utužení půdy. Ti, co již nyní mají na dvoře nějaký pásový traktor anebo kombajn pak budou toto řešit pomocí překládacích vozů právě s pásovým podvozkem.

Vždy nás čeká kompromis mezi vloženou investicí a hospodářským přínosem vzhledem k tomu, že pásová technologie je finančně mnohem nákladnější než-li kolová. Ovšem spousta praktických poznatků dokládá fakt, že šetrné zacházení s půdním fondem se odráží na zvýšeném výnosovém potenciálu půdy. Nemluvě o riziku erozí, práci v podmáčených podmínkách atp.

 

5 let zkušeností s pásovými překládacími vozy

Vzít překládací vůz, místo kol dát pásy a myslet si, že to bude fungovat… To je nezodpovědné řešení! Takový přístup bude často k vidění ve snaze dohnat to, co výrobce zanedbal. X FLOW 28 X TRACK

V y se ale nemusíte ničeho bát, protože takový přístup Vám nehrozí. Rodinná společnost PERARD je jediný evropský výrobce, který se dlouhodobě věnuje překládacím vozům s pásovým podvozkem. PERARD poprvé představil koncept překládacího vozu na pásech již v roce 2011. Tímto krokem v podstatě předběhnul dobu a dnes čerpá ze svých bohatých zkušeností s výrobou, vývojem a provozem překládacích vozů na pásovém podvozku. Důkazem bohatých zkušeností a dokonalé znalosti specifické problematiky pásových překládacích vozů je fakt, že PERARD sériově vyrábí 4 modely vozů X-TRACK.

PERARD, koncept X-TRACK, to je 5 let KNOW – HOW pásových překládacích vozů!

 

Co umí pásový podvozek konceptu X-TRACK?

PERARD používá pásové podvozky rodinné firmy SLY Agri. Jedná se o předního výrobce pásových podvozků v Evropě. Pásové jednotky, které na PERARDu uvidíte, jsou speciálně vyvinuté právě pro nasazení překládacího vozu. To se10101vyznačuje měnícím se hmotnostním zatížením (chvíli plný/prázdný), častým střídáním rychlé a pomalé jízdy a samozřejmě nutnosti zvládnout obtížné terénní podmínky.

Jak to vypadá, když společně sestavujeme Váš překládací vůz X-TRACK? Nejprve vybereme šířku pásových jednotek. Ta je 900 mm nebo 760 mm. Tím si vybíráme i plochu, jakou budou působit pásy na půdu. Například pásové jednotky o šířce 900 mm mají celkovou kontaktní plochu obrovských 4,88 m2!

Po výběru pásů nás čeká volba mezi taženým pásovým podvozkem a podvozkem s vlastním pohonem. Pohon pásových jednotek přináší výraznou lehkost tahu, snížení spotřeby paliva a schopnost pohybovat se i v těch nejtěžších (mokrých, kopcovitých…) podmínkách.

Samozřejmostí je hydraulické odpružení předních a zadních hlavních kol, odpružení rolen a nezávislé zavěšení. Pogumované kola a rolny zvyšují životnost. Údržbu usnadňují průhledné víčka olejových náplní všech kol pásové jednotky.

 

 

Jaké jsou cesty k řešení a sestavení „pásových sklizňových linek“?

Jak již víme, rodinná společnost PERARD má v programu 4 sériově vyráběné modely konceptu X-TRACK. Po konfiguraci pásového podvozku spolu projdeme Vaše požadavky nasazení. Vybírat budeme z modelů s objemy zásobníků: 25; 28; 34 m3 nebo největší překládací vůz v Evropě s objemem neuvěřitelných 46.000 litrů. Všechno je to vysoce individuální a vybrat to správné řešení není jen otázkou objemu zásobníku.

IMG 0801

O přínosech pásových podvozků netřeba diskutovat. Jedná se sice o vyšší investici, ovšem ve výsledku je hodnota takového stroje mnohem vyšší než jeho pořizovací cena. To ostatně dokládá fakt o několika stovkách pásových traktorů a kombajnů pracujících v České republice.

 

Michal Horák

 

Souhrnné informace:

  • 5 let zkušeností s pásovými překládacími vozy

  • 4 sériově vyráběné modely X-TRACK

  • kontaktní plocha pásů až 4,88 m2 pro jednotky o šířce 900 mm

  • kompletně odpružené pásové jednotky

  • možnost vlastního pohonu pásových jednotek

Kontakt

„Volejte mi a pište kdykoli, jsem tu pro Vás!“

Michal Horák

e-mail: horak@prekladacivozy.cz

mobil: 720 506 621