Překládací vozy

PERARD, to jsou HI-TECH překládací vozy

INTERBENNE

Pojďme se společně podívat na královskou třídu HI-TECH překládacích vozů PERARD! HI-TECH překládací vozy konceptu INTERBENNE jsou tak, jak úvodní význam slova HI-TECH sám říká: HIGH TECHNOLOGY, tedy vysoká technologická úroveň. Na počátku vývoje tohoto nejvyspělejšího konceptu stála výzva: „vytvořit více než jen překládací vůz“. INTERBENNE je dokonale promyšlený koncept, jehož smyslem je celoroční využití, čímž výrazně přispívá k ekonomice provozu a rentabilitě pořízení!

INTERBENNE je pro ty, kdo mají touhu posunout své podnikání někam dál a kdo mají svou vlastní vizi o progresivním hospodaření!

„INTERBENNE představuje více než stroj. INTERBENNE je Vše řešení, jak se dostat dál!“

Zásobník

19.000 litrů, 25.000 litrů, 38.000 litrů a 46.000 litrů

Podvozek

jedno-, dvou- a tří- nápravové

Koncept

celoroční využití, vysoká produktivita prací a překládání do velkých vzdáleností

Překládání

překládací šnek Ø 500 mm nebo 600 mm

HI-TECH koncept INTERBENNE je přímo dělaný pro nejnáročnější zemědělce a podnikatele ve službách. INTERBENNE představuje celoroční řešení nejrůznějších prací a to z něj dělá doslova multifunkční stroj. Od obsluhy sklízecích mlátiček, přes dovoz hnojiv a osiv, plnění železničních vagonů a třešničkou na dortu je exkluzivní konstrukční vlastnost – vysypávání tzv. za sebe, jako klasický návěs!

Zkrátka, INTERBENNE je řešení, jak jediným strojem zastat co nejvíce prací a přitom tyto práce dělat mnohem efektivněji než je běžné. Svým způsobem použití, o kterém si řekneme kousek níže, INTERBENNE rapidně šetří půdu od zbytečných přejezdů těžkých strojů, čímž podstatně přispívá k udržování dobrého zdravotního stavu toho nejcennějšího, co máme – půdy.

Sečteno podtrženo. INTERBENNE je velmi atraktivní už jen z pohledu velkého ročního využití a tím plynoucího ekonomického přínosu pro Vás a Vaše hospodaření! Jedná se o jeden z mála strojů, jehož pořízení dává ekonomický smysl!

Pojďme se tedy podívat na INTERBENNE tak, jak jej budeme v průběhu roku používat.

Přihnojování

Práce začínají regeneračním přihnojováním ozimů a poté hnojením pod jařiny…

Setí

Poté následuje zjednodušené setí jarních plodin …

Hnojení

A pokračujeme v hnojení pod širokořádkové plodiny a aplikaci hnojiva při plečkování…

Žně

Žně

A máme tu žně, které začínají jak jinak, než sklizní obilovin a řepky. Zde je úkol INTERBENNE jasný a to obsluhovat sklízecí mlátičky…

Silniční vozidlo

Silniční vozidlo

V případě nepříznivého počasí, kdy je potřeba odvážet sklizené komodity do výkupu anebo v průběhu sklizně nutnost zastoupit roli odvozného prostředku, se PERARD stává tzv. silničním vozidlem…

Překládání

Překládání

Po obsluze mlátiček nás čeká přeložit objem zásobníku na odvozný prostředek, ať už se nachází jakkoli daleko…

Pozor, důležité!

Významnou skutečností a to, na čem je postaven smysl konceptu INTERBENNE při sklizni je, že díky PERARDu nemusí odvozný prostředek zajíždět do pole!

V případě těžkých kamionů, nákladních automobilů a nevhodně obutých návěsů a vleků, se jedná o obrovskou ochranu půdního fondu, a též úspory času a nafty! Tento fakt je mnohonásobně cennější v tzv. mokrých žních, kdy vstup kamionu, byť “pouze“ na souvrať…

První výjezd

První výjezd

První podzimní výjezd s PERARDem je již při aplikaci hnojiva pod ozimé obiloviny…

Setí ozimů

Setí ozimů

Ihned poté přichází na řadu setí ozimů…

Ostatní sklizně

Ostatní sklizně

Nyní se dostáváme do období sklizně slunečnice, sóji, kukuřice na zrno a dalších plodin…

Úkol v zimě

Úkol v zimě

Vzhledem k tomu, že INTERBENNE má svůj potenciál v použití jako tzv. silniční vozidlo, je jeho úkol jasný: odvést, dovést, vysypat a přeložit -odkudkoli, kamkoli!

Plnění vagonů

Plnění vagonů

Posledních několik let stoupá zájem o plnění železničních vagonů…

Odvoz komodit

Odvoz komodit

Také se odváží komodity do výkupu či jiných skladovacích prostor…

Jaká je pořizovací cena HI-TECH překládacích vozů INTERBENNE?

„Nákup HI-TECH překládacího vozu INTERBENNE není o tom, dát balík peněz „pouze za stroj.“ Pořízení Vašeho INTERBENNE je o technologickém přínosu pro Vaše hospodaření, zvýšení výkonů při sklizni, setí, aplikaci hnojiv.
INTERBENNE je o ekonomickém efektu používání a smyslu posunout své hospodaření na novou technologickou úroveň!“

Proto neváhejte: Právě teď si napište o individuální cenovou kalkulaci Vašeho INTERBENNE nebo zavolejte o osobní setkání a sestavení technologického řešení Vaší sklizně a hospodaření!

Konstrukce a technické řešení konceptu INTERBENNE

Nyní se pojďme podívat na konstrukční a technické vlastnosti HI-TECH překládacích vozů konceptu INTERBENNE.

Konstrukce vozu

Konstrukce vozu

INTERBENNE je úžasně promyšlený koncept a jeho konstrukční řešení to jen potvrzují.

Nejprve nás zaujme masivní nosný rám vozu, který je možná až předimenzovaný. To je ovšem známka dlouhé životnosti a provozuschopnosti vozu. Vysoce robustním nosným rámem se ostatně vyznačují všechny výrobky z dílny rodinné společnosti PERARD.

Koncept INTERBENNE se vyrábí v provedení s jedno-, dvou- a třínápravovým podvozkem. Z toho dva modely s 25 a 46 kubíků se sériově vyrábějí na pásovém podvozku konceptu X-TRACK.

Na konceptu INTERBENNE nás zaujme i jeho specifický moderní design. Samozřejmě, že stroje nejezdí na krásu, ovšem barevné kombinace, masivní postranní „žebrování“ a dravý vzhled znásobují radost a potěšení z používání INTERBENNE. Smyslem INTERBENNE je jeho maximální praktický přínos pro celoroční používání a jeho design tak lze považovat za tzv. třešničku na dortu celého HI-TECH konceptu.

 

Kontakt

„Volejte mi a pište kdykoli, jsem tu pro Vás!“

Michal Horák

e-mail: horak@prekladacivozy.cz

mobil: 720 506 621