PERARD pomáhá zajistit bezpečnost na silnicích

Zjistěte, jak překládací vůz můž ovlivnit bezpečnost na silnicích? 

Ptáte se, jak překládací vůz, který se pohybuje na poli může ovlivnit bezpečnost na silnicích?

POZOR, jedná se o skutečné a mnohokrát zažité situace z prostředí českých silnic. Reálné zkušenosti majitelů PERARDŮ i těch bez něj. Možná jste tyto situace také zažily?

vysvětlivky:

 • odvoz = traktor s návěsem či vlekem, nákladní vozidlo, kamion
 • obsluha = pracovník zemědělského podniku, traktorista, šofér nákladního vozidla či kamionu
 • řidič = běžný řidič pohybující se na silnicích, osobní automobil, motorkář, nezemědělský kamion atp.

Reálný praktický příklad z českých silnic č. 1

Kdy? Běžné žně, podzimní sklizeň, kdykoli nezávisle na podmínkách a počasí…

Překládání přes příkop

 • odvoz stojí bezpečně na kraji silnice
 • řidiči si velmi rychle všimnou stojícího odvozu na silnici
 • snad každý z nás již zažil situaci, kdy na kraji silnice stojí nějaké vozidlo
 • ze zkušeností víme, jak se v takovém případě, stojícího vozidla na silnici, zachovat
 • velmi dobře dokážeme předvídat, co se může dít a jak reagovat
 • stojící odvoz na silnici každého donutí zpozornit a zpomalit
 • řidič má možnost sledovat situaci v protisměru
 • pokud je protisměr volný, řidič dokáže velmi rychle reagovat a příp. odvoz ihned předjet
 • obsluha odvozu může vystoupit z kabiny a z kraje silnice řídit provoz v obou směrech
 • bezpečný a jednoduchý způsob odjezdu odvozu z kraje silnice
 • odvoz svým odjezdem z kraje silnice nikoho neohrožuje, vše probíhá v klidu a bezpečí

Souhrn: minimální riziko vzniku havárie a ohrožení bezpečnosti provozu na silnici

Klasické překládání na poli anebo odvoz napřímo bez překládacího vozu

 • rizikové vjíždění na silnici v nepřehledném úseku
 • není nikdo, kdo by na silnici stál a hlídal bezpečný výjezd z pole
 • řidiči vozidel na silnici nepředvídají možnost vyjetí odvozu z pole
 • řidiči velmi často jezdí bezohledně a nebezpečně, to že na poli probíhá sklizeň si málokdo všimne, a hlavně nepředpokládají to, že do silnice může odkudkoli vjet odvoz
 • řidiči nemají návyky, jak reagovat, kdy odvoz náhle vjíždí na silnici
 • řidiči v takové situaci jednají panicky, spontánně a bez klidného uvažování
 • řidič se soustředí za každou cenu vyhnout vjíždějícímu odvozu, nedává pozornost na provoz v protisměru
 • obsluha častokrát vůbec nevidí do silnice, zkrátka tam musí vjet a risknout to...
 • traktor při vjíždění vyjede s celým tzv. čumákem, protože traktorista do té doby vůbec nevidí, což je velké nebezpečí

Souhrn: vysoké riziko vzniknutí těžké dopravní nehody a způsobení nebezpečných situací

„Další významný přínos překládacího vozu PERARD se naplno projevuje při překládání přes příkop. Díky PERARDU nevytahujeme bláto z polí na silnici, což považujeme za přínosné jak pro bezstarostnou práci, tak hlavně bezpečnost na silnicích!“

Miloslav Lukáš, jednatel rodinné farmy (okr. Louny)

Reálný praktický příklad z českých silnic č. 1

Kdy? Mokré žně, typicky vlhký podzim, rozblácené polní cesty, vlhké půdy…

Překládání přes příkop

 • odvoz zůstává v čistém prostředí na kraji silnice
 • řidiči si velmi rychle všimnou stojícího odvozu na silnici
 • snad každý z nás již zažil situaci, kdy na kraji silnice stojí vozidlo a umíme jednat
 • PERARD se pohybuje pouze a jen na poli, žádné bláto na silnici nehrozí
 • není nutné řešit odklízení bahna ze silnice, nedostatek lidí, pořizování techniky atp.
 • nedochází k porušení zákonu o provozu na pozemních komunikacích

Souhrn: zajištění bezpečnosti na silnicích a zamezení znečištění nánosem z polí

Klasické překládání na poli anebo odvoz napřímo bez překládacího vozu

 • odvoz vytahuje z pole na silnici obrovské množství bláta
 • řidiči netuší, že je na silnici bláto, zjistí to až pár metrů před nánosem bahna
 • bahno ohrožuje řidiče, může způsobit smyk a dopravní nehodu
 • řidiči si zašpiní auta blátem
 • řidiči jsou naštvaní na zemědělce, zbytečně si zemědělci poštvou lidi proti sobě
 • bláto na silnici může přijet řešit Policie ČR
 • hrozí zastavení sklizně, problémy s Policií, občany a konflikt s kolem jedoucími řidiči
 • porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích, viz. legislativa

Souhrn: porušení zákonu, riziko vzniku dopravní nehody, nebezpečí na silnicích

Co říká legislativa?

Zákon o provozu na pozemních komunikacích stanovuje, že vozidla vjíždějící na silnici musí být předem očištěna tak, aby ji neznečišťovala. Přistižený řidič může v příkazním řízení (dříve blokovém) na místě od policisty dostat až 2000 Kč pokuty, nebo 1500 až 2500 korun ve správním řízení. Trestné body se za tento přestupek neukládají. Prohřešku proti zákonu o pozemních komunikacích se zase dopustí ten, kdo bez průtahů neodstraní způsobené znečištění silnice anebo místní komunikace, ani neprodleně takové místo alespoň provizorně neoznačí nebo neoznámí vlastníku, popřípadě správci komunikace.
Jestliže už došlo k znečištění silnice a je známa konkrétní osoba, přestupek policista nemůže vyřešit na místě, ale věc oznámí na pověřenou obec. Ta za něj ve správním řízení může vyměřit pokutu až 300 000,- Kč.

"PERARD, zodpovědně, s úctou a ❤ k půdě! Se smyslem pro jednoduché, bezstarostné a chytré hospodaření!"