Jaké jsou zkušenosti českých zemědělců? 

Přečte si reference těchto 11-ti zemědělců...

Lukáš Král, zemědělské služby

„Jsem poskytoval zemědělských služeb pro rostlinou výrobu. Hlavními pilíři našich služeb je přesné setí plodin a kombajnová sklizeň. Sklízíme veškeré plodiny, které lze mlátičkami sklízet a to včetně zajištění odvozní logistiky sklízené plodiny. Pro dopravu od mlátičky na okraj pole, využíváme dlouhá léta dva překládací vozy. Následná doprava do skladů je realizována pomocí traktorové nebo nákladní dopravy, dle možností a požadavků zákazníka.

PERARD Interbenne 25 je v pořadí druhý překládací vůz, který jsme pořizovali. Na rozdíl od prvního překládacího vozu, který po pozemních komunikacích musí jezdit pouze prázdný, je jeho využití všestrannější. Tento vůz svou koncepcí/konstrukcí přináší vyšší možnosti využití a četnější nasazení do služeb. PERARD dokáže jako jediný skutečně oddělit polní a silniční dopravu!

Překládání přes příkop je vlastnost, kterou zákazníci nejvíce oceňuji, nejen při sklizni zrnové kukuřice. Dále jej využíváme jako klasický návěs, který dokáže svůj náklad složit i v těch nejstísněnějších prostorech. Dle našich zkušeností, je to lepší varianta nežli návěs s výtlačným čelem. S vozem PERARD nabízíme zákazníkům i vagónování, kde vidím velkou výhodu ve vysoké překládací výšce.

Za pět let provozu jsme na stroji vyměnili preventivně dvě ložiska a ventil na odpružení oje, který byl však vyřešen v rámci záruky.  Výměna oleje v převodovce vždy před každou sezonou, seřízení řemenového pohonu spodního šneku a pravidelné mazání celého stroje je samozřejmostí. Se spolehlivostí tohoto stroje jsme maximálně spokojeni!“

Lukáš Král,

zemědělské služby (okr. Nymburk)

Rodinná farma Libora Švába

„Moje rodinná farma hospodaří na ploše cca 1450 ha poblíž Svitav. Kromě rostlinné výroby se zabývám ještě chovem býků.

Záleží mi na mých polích, na kterých hospodařím a svým přístupem chci přispívat k ochraně půdní úrodnosti a třeba někdy tyto polnosti předat svým dětem.

Když jsem si v roce 2019 začal dělat průzkum trhu, co nabízí v sektoru překládacích vozů, nejvíc mě zaujala značka PERARD. Ve finále jsem se rozhodl právě pro PERARDA a od Michala Horáka jsem zakoupil třínápravový vůz PERARD Interbenne 38 v modrém designovém provedení “Blue emotion“.

PERARD během žní potvrdil svoje přednosti a dokázal, jakou hodnotu pro mě má. Schopnost překládat přes příkop mi přináší ochranu půdy před utužením. Jakmile přijdou mokré žně, budu v pohodě, protože mi PERARD zachrání pole před totální devastací. Během žní 2019 velice často vznikaly situace, kdy bylo nutné se sbalit a odvést obilí z pole do skladu, kde máme nízké stropy. To byla výzva, kterou ale PERARD zvládl na výbornou a této jeho schopnosti jsem velice často využíval. Díky PERARDU mám na dvoře všestranný překládací vůz, kterým chráním svou půdu a využiju ho na dalších tisíc způsobů i mimo pole.

I přes vyšší pořizovací cenu je PERARD překládací vůz, který mi dává největší smysl a který svou všestranností přinese skutečný posun v hospodaření.

Ještě dodám, že oceňuji přístup Michala Horáka. Svým jednáním a prací na poli potvrdil, že s překládacími vozy toho má hodně odježděno a práce jej baví, což je pro mě jiná meta, než-li řeči o tom, jak je který stroj dobrý nebo špatný a praxe žádná…

PERARD je jediný překládací vůz, který opravdu respektuje půdu a obrovským způsobem přispívá k její ochraně. Michal Horák to s překládacími vozy prostě umí a je radost s ním spolupracovat!"

Libor Šváb,

SHR, majitel rodinné farmy, Pohledy (okr. Svitavy)

ROSTĚNICE, a.s.

„Jmenuji se David Kubica od roku 2002 pracuji v zemědělské společnosti ROSTĚNICE, a. s. V roce 2015 jsme zakoupili třínápravový překládací vůz PERARD Interbenne 38. S PERARDEM jsem už měl tu čest, protože vlastníme jeho menšího dvounápravového bráchu, PERARD Interbenne 25, který mi navážel hnojivo při setí kukuřice. Asi dvě sezóny byl PERARD 38 agregován s John Deere 9520, většinou jezdil na pozemcích u Vyškova. Před 3 lety jsem tento vůz víceméně podědil a je v soupravě s John Deere 8530. Tažná síla docela vyhovuje, vůz jezdí na pozemcích v okolí Slavkova u Brna.

Nyní je PERARD vlajkovou lodí v překládání obilovin, kukuřice a začal být využíván pro návoz hnojiva z ACHP pro jeho velkou tonáž. Po první sezóně se mi líbilo že při překládání je krásně vidět do korby do které překládáte, trochu jsme s Michalem Horákem upravili spouštění vnitřního šneku na samostatný okruh, díky tomu se dá lépe regulovat množství předkládané hmoty. Další věcí je překládání přes příkopu za mokrého počasí, které se díky kamionové dopravě využívá stále častěji. Jelikož se vůz pohybuje většinu času po polích v kopcích a stráních, oceňuji jeho dobrou stabilitu a zatížení zadní nápravy traktoru. Díky zadní řiditelné nápravě i přes svoji délku je pěkně ovladatelný i při nájezdech přes malé mostky.

Za celou dobu jeho provozu nás nenechal ve štychu, přesto že jsem hodně náročný uživatel. Musím ocenit, že vlastníme vůz téhle značky pro jeho široké využití, funkčnost a velikost!“

David Kubica,

dlouholetá obsluha nejrůznějších značek překládacích vozů v podniku ROSTĚNICE, a.s. (okr. Vyškov)

Rodinné hospodářství bratří Lukášů

„Žně v posledních letech bývají velmi komplikované, ať už vlivem sucha nebo naopak tzv. mokrých žní. I přesto žně na naší rodinné farmě probíhají velmi dobře a vždy jsme jedni z prvních v širokém okolí, kdo má již sklizeno v té nejlepší kvalitě komodit.

Hlavní zásluhu na těchto výsledcích má překládací vůz PERARD, který neuvěřitelným způsobem dokáže posunout hranice denních výkonů našich 4 kombajnů. PERARD na poli předvádí úžasný koncert! Zamezuje zbytečným prostojům kombajnů, což je rozhodující pro rychlý průběh žní. Není výjimkou, kdy za pomoci PERARDu sklízíme o více jak 20 % ha denně navíc!

Další významný přínos překládacího vozu PERARD se naplno projevuje při překládání přes příkop. Díky této jedinečné vlastnosti PERARDu nejsme nuceni jezdit s kamiony a dalšími odvozy do pole, čímž chráníme úrodnost a hodnotu našich polí nejen na souvratích. Díky PERARDu nevytahujeme bláto z polí na silnici, což považujeme za přínosné jak pro bezstarostnou práci, tak hlavně bezpečnost na silnicích!

Kouzlo PERARDu je v plnohodnotné náhradě klasického návěsu. Díky této schopnosti dokážeme navýšit odvozní kapacity a nahradit obyčejné návěsy při vysýpání ve stísněných prostorách. Samozřejmostí je pro nás pohodové plnění rozmetadel hnojiv a secích strojů, což nám přináší zefektivnění práce a obrovské navýšení denních výkonů!

Tyto zkušenosti potvrdily, jakou hodnotu pro nás překládací vůz PERARD představuje!“

Miloslav Lukáš,

spolumajitel rodinné společnosti AGRO ZM, s.r.o., Smolnice (okr. Louny)

Rodina Berkových, podnik služeb

„V roce 2016 jsme měli možnost překládací vůz PERARD vyzkoušet při žních, plnění secího stroje při setí ozimů i ve sklizni zrnové kukuřice. Pan Michal Horák, jenž je oficiální zástupce značky PERARD, nám předvedl model Interbenne 25. S překládacím vozem a naším traktorem jezdil on sám a při sklizni nám tak prakticky dokázal přínosy tohoto překládacího vozu v reálných sklizňových podmínkách.

Závěrem bylo zjištění, že tento stroj odvádí vysoce kvalitní práci, šetří čas a zefektivňuje průběh žňových prací, včetně jedinečné schopnosti překládat přes příkop, díky čemuž není nutné zajíždět s kamiony do pole. Při setí ozimů jsme díky PERARDU dokázaly navýšit výkon secího stroje o 40 %. To díky rychlosti překládání a absolutní jednoduchosti způsobu plnění.

Tohle všechno nás vedlo k rozhodnutí pořídit si velký model PERARD Interbenne 38 na třínápravovém podvozku s vážícím systémem, širokými nízkotlakými pneumatikami, kamerovým systémem a dalšími praktickými prvky. I přesto, že pořizovací cena je vyšší, PERARD pro nás, a hlavně pro naše zákazníky představuje obrovskou přidanou hodnotu, rapidní navýšení výkonu kombajnů, jedinečnou schopnost překládat přes příkop a další mimosezónní využití. Investice do překládacího vozu pro nás a naše zákazníky představuje další posun o krok vpřed, zajištění nadstandardních služeb a práci na vysoké úrovni!“

Vladimír Berka a Marie Berková,

podnikatelé ve službách, Arnoltice (okr. Olomouc)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Lukáš Krejsa

„Jsem soukromý zemědělec a hospodařím na 200 ha zemědělské půdy v podhůří Orlických hor. Zaměřuji se jak na rostlinnou, tak i živočišnou výrobu. Dále poskytujeme služby se třemi sklízecími mlátičkami.

V sezoně 2019 jsem provozoval překládací vůz PERARD Interbenne 25. Vůz byl agregovaný s traktorem Fendt 828 a celou dobu obsluhoval 2 výkonné mlátičky s lištami 10,5 a 12 m. Na voze jsem ocenil především rychlost vyprazdňování a možnost sypat přes příkop. Velice se mi líbí možnost vyprázdnění v jakékoliv poloze šneku, když jezdil vůz přímo do výkupu.

Co bych vyzdvihl je profesionální a přátelský přístup Michala Horáka!“

Lukáš Krejsa,

SHR a podnikatel ve službách, Žamberk-Kněžství (Okr. Ústí nad Orlicí)

Agroslužby Medera s.r.o.

„Jmenuji se Jakub Medera a pod obchodním názvem Agroslužby Medera s.r.o. se zabývám mechanizačními službami v zemědělství s důrazem na minimalizaci zhutnění půdy a maximalizaci efektivity práce strojů u zákazníka. To byly jedny z hlavních důvodů vedoucích k pořízení překládací soupravy ke sklízecí mlátičce na polopásovém podvozku.

Překládací vůz značky PERARD jsem zvolil, protože jako jediný dokáže přeložit na vzdálenější dopravní prostředek a po zkušenostech z uplynulých sezón mohu jen potvrdit, že bez této možnosti by bylo na některých sklízených pozemcích překládání nemožné anebo příliš komplikované.

Výhodu vidím i v možnosti sypat za sebe, pokud například odvážíme za deště zakrytou úrodu z pole do haly, ve které jsou omezené manipulační možnosti.

Stroj mi dodal pan Michal Horák a s jeho péčí o zákazníka, respektive o stroj, jsem velmi spokojen. Kdykoliv jsem něco potřeboval, svým jednáním mi vždy vyšel maximálně vstříc!“

Ing. Jakub Medera,

jednatel společnosti Agroslužby Medera s.r.o., Králec (okr. Šumperk)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rodinná farma Skácel

„Jsme rodinná farma a ve 3 lidech hospodaříme na 210 ha půdy. Ve žních jsme zažili výhody překládacího vozu PERARD X-FLOW 15. Máme Tucano 430 a na to, že je to relativně malý kombajn, díky PERARDU jsme se dostali na výkonnost cca 20 ha/den v řepkách i s přejezdy mezi pozemky. Denní výkonnost kombajnu se nám zvýšila podle velikosti a členitosti pozemků od 3 do 5 ha/den v řepce, a dokonce se snížila i spotřeba kombajnu o cca 2 l/ha. Při stejném počtu lidí se zvýšila denní výkonnost a také odvozní kapacita.

Traktor o výkonu 140 koní zvládal X-FLOW dobře a nebyl problém ani v kopcích. Díky extrémně velkým kolům v poli prakticky nebyly vidět koleje, zato kombajn se bořil výrazně víc.

„Překládacím vozem PERARD jsme ušetřili spoustu času, což se pozitivně projevilo na žních. Překládací vůz PERARD X-FLOW nám rozhodně pomohl!“

Martin Skácel,

SHR, Jevíčko (okr. Svitavy)

Služby ŠVARC s.r.o.

„Firma Služby Švarc s.r.o. je společnost zabývající se širokým spektrem služeb v komunálu, dopravě a zejména zemědělství. Díky těmto odvětvím, které jsou navzájem propojeny, jsme schopni pokrýt velkou škálu služeb a nabídnou zákazníkům komplexní služby.

Nicméně doba si žádá pokrok a nás zaujal nový stroj od firmy PERARD Trans-eXpress 500, který by nás mohl posunout zase o kousek dále a nabídnout našim zákazníkům komplexní službu v kombinované dopravě silnice-železnice. Díky tomuto stroji jsme schopni zajistit celou logistiku od nakládky, přepravy po cestě až po překládání do železničních vagónů, popřípadě lodních kontejnerů.

Traktorem poháněný stroj máme s nadstandartní výbavou což je boční agregace do tříbodového závěsu pro nezávisle pojíždění podél vagónových souprav.

Z dosavadní praxe jsme nadmíru spokojeni s tímto strojem zejména díky výkonu, kdy dokáže 50 m3 návěs (včetně manipulace s vraty návěsu a případného pojíždění) přeložit za necelých 8 min! Náš dosavadní rekord je 1800 t za 15hodin!

Také díky malé hmotnosti není přeprava za traktorem tohoto stroje nijak obtížná a bez problémů zvládá i velké kilometrové přejezdy.

Na závěr bychom chtěli poděkovat panu Michalu Horákovi za vstřícnost a výbornou spolupráci!“

Radoslav Švarc, 

jednatel společnosti Služby ŠVARC s.r.o.

Chlagro služby s.r.o.

„V minulých letech jsme měli možnost, vyzkoušet překládací vůz PERARD v naší lince, při nakládce vagonů. Poprosil jsem pana Michala Horáka, zda by bylo možné zařadit jeho PERARD do naší linky třech vozů, zajišťujících návoz a vysypání obsahu vozu (cca 20t) do vagonu.

„PERARD překvapil!“ Jízdní vlastnosti s 20tunami nákladu a 50km/h nebyly pro vůz žádný problém. Z pohledu řidiče vůz na silnici dobře sedí díky nízko položenému těžišti. Zatáčky se daly projíždět výrazně rychleji než u ostatních vozů.

Rychlé přesypání do plnícího vozu a zpět na silnici a plný plyn.

Za CHLAGROTEAM je s panem Michalem Horákem velmi dobrá domluva a jeho překládací vozy PERARD můžeme vřele doporučit!“

Michal Chlápek,

jednatel společnosti, Žákovice (okr. Přerov)

Josef Šrejber, zemědělské služby

„Jsme rodinná firma zabývající se sklizní od dvoufázové sklizně semenných trav přes obiloviny, olejniny

až po sóju a kukuřici. A právě při sklizni kukuřice v roce 2017 jsem využil služeb pana Michala Horáka.

Podmínky toho roku nebyli vůbec jednoduché pro sklizeň a další přepravu zrna z pole. Díky překládacímu vozu PERARD jsme ale všechny zakázky v pohodě sklidili. Na poli se pohybovala jen sklízecí mlátička s překládacím vozem a veškeré překládání probíhalo přes příkop.

Tím jsme zabránili zbytečnému uváznutí dopravních prostředků a znečištění vozovky. Vůz jsem využil i jako přímo odvozný prostředek, a to nejen z pole, ale i při vyvážení zrna ze skladu zákazníka.

Použití překládacího vozu PERARD přineslo mnoho plus jak pro mne, tak pro mé zákazníky. A hlavně najít řešení v tak těžkých podmínkách.

S prací překládacího vozu jsem byl velice spokojen! Co se týče výkonnosti mlátičky, spotřeby nafty a hlavně když jsem viděl spokojené zákazníky, že i v obtížných podmínkách jsme schopni sklízet.

Jednání s Michalem Horákem a domluva celé služby byla perfektní. Během dvou dní po telefonátu stála souprava překládacího vozu na dvoře mého zákazníka.“

Josef Šrejber,

majitel, Stárkov (okr. Náchod)